• Начало (2)
  • 1
 XI-та НАУЧНА СРЕЩА - ОБУЧЕНИЕ НА СОИБОМ

27-29.09.2019г., ХОТЕЛ МЕТРОПОЛИТАН, СОФИЯ

„ПЪТЯТ НА ПАЦИЕНТА СЪС СЪРДЕЧНО-СЪДОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ – ДИАГНОСТИЧНО, КОМУНИКАТИВНО И ТЕРАПЕВТИЧНО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО“ - МОДУЛ II

 

Програма

Заявка за участие

Спонсор

СОИБОМ е пълноправен член на

 

Световната организация на семейните лекари - WONCA www.globalfamilydoctor.com

Европейската мрежа за проучвания в общата практика - EGPRN www.egprn.org

Международна група по респираторно здраве – IPCRG www.theipcrg.org

 

"СДРУЖЕНИЕ НА ОБУЧИТЕЛИ И ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ ПО ОБЩА МЕДИЦИНА" (СОИБОМ) е основано от група общопрактикуващи лекари през март 2015 година.

 

Целта на СДРУЖЕНИЕТО е да обединява усилията на обучителите и изследователите за издигане престижа на специалността обща/фамилна медицина, в България чрез качествено студентско и следдипломно обучение и стимулиране на научно изследователската работа, да защитава интересите им, да спомага за популяризиране и прилагане на научните постижения в областта.

 

СДРУЖЕНИЕТО НА ОБУЧИТЕЛИ И ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ ПО ОБЩА МЕДИЦИНА провежда ежегодно работни срещи, на които се провеждат обучения и се обсъждат текущи теми и наболели проблеми.

 

Приоритетът в дейността е свързан с провеждане на научни изследвания и форуми -  конгреси, научни конференции, дискусии и др. форуми за  размяна на идеи и постижения в сферата на научния ареал на специалистта Обща медицина; установяване на контакти, съвместна дейност, асоцииране с други правителствени и неправителствени организации в страната и чужбина; сътрудничество с различни институции в проекти и участие в национални и международни програми и научни изследвания; участие в изработване на програми за обучение в областта на Обща медицина на студенти, специализанти и професионалисти по здравни грижи, практикуващи в първичната медицинска помощ; изготвяне на ръководства за профилактика, диагностика и лечение

 

 

Ние сме тук